Dr Mladen Bila – Očna ordinacija Stefanovići

Kratka biografija

 •  Rođen 10.05.1980. godine u Beogradu.
 •  Osnovnu školu i gimnaziju sam završio u Beogradu sa odličnim uspehom.
 •  Diplomirao na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu 2008. godine.
 •  U stalni radni odnos primljen na Klinici za Očne bolesti, Kliničkog Centra Srbije
  2010. godine.
 •  Specijalističke akademske studije iz Oftalmologije upisao 2010. godine a 2013. godine
  odbranio rad pod nazivom „ Savremeni aspekti etiologije i patogeneze ablacije
  retine“, na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu.
 •  Doktorske akademske studije iz Rekonstruktivne hirurgije sam upisao 2013. godine.
 •  Specijalizaciju iz Oftalmologije sam upisao 2012. godine a specijalistički ispit
  položio 2016. godine sa odličnim uspehom.
 • U toku specijalističkog staža završio kurs Ultrazvuk oka i orbite.
 • Od 2016. godine radim na Odeljenju za traumu i vitreoretinalnu hirurgiju Klinike za
  Očne bolesti , Kliničkog Centra Srbije
 • Učestvovao sam na brojnim kongresima i stručnim sastancima.

 

Saznajte više o pregledima u našoj oftalmološkoj ordinaciji pritiskom OVDE.

Kako da dodjete do nas? Link za kontakt.