Dr Mladen Bila – Očna ordinacija Stefanovići

Dr Mladen Bila je rođen 10.05.1980. godine u Beogradu. Osnovnu školu i gimnaziju je završio u Beogradu. Diplomirao je na Medicinskom fakultetu u Beogradu 2008. godine sa prosečnom ocenom 8,77.

Dr Mladen BilaU stalni radni odnos, na Kliniku za očne bolesti, Kliničkog Centra Srbije je primljen 2010. godine. U periodu od 2010. godine do 2012. je radio na klinici u statusu kliničkog lekara. Specijalizaciju iz oftalmologije je upisao 2012. godine, a specijalistički ispit je položio 2016. godine sa odličnim uspehom. Specijalističke akademske studije iz oftalmologije je upisao 2010. godina, a 2013. godine je odbranio rad pod nazivom “Savremeni aspekti etiologije i patogeneze ablacije retine”, na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Doktorske akademske studije iz Rekontruktivne hirurgije je upisao 2013. godine. U toku specijalističkog staža upisuje i uspešno završava školu “Ultrazvuk oka i orbite”. Od 2016. godine radi na odeljenju za traumu oka i vitreoretinalnu hirurgiju Klinike za očne bolesti, Kliničkog Centra Srbije. Radi u kabinetu za ultrazvuk oka i orbite u kojem je obavio veliki broj pregleda. Posebno interesovanje Dr Mladen Bila od samog početka usmerava ka:

 • hirurgiji oka
 • problemu traume
 • ablacije retine
 • dijabetične retinopatije
 • hirurgiji katarakte

Radi u kabinetu za argon laserfotokoagulaciju retine u kojem je obavio veliki broj tretmana. Dr Mladen Bila je bio član organizacionog odbora XIII Kongresa oftalmologa Srbije sa međunarodnim učešćem 2012. godine kao i organizacionog odbora XVII Kongresa oftalmologa Srbije sa međunarodnim učešćem 2016. godine. U februaru 2018. godine učestvuje na 22nd ESCRS Winter  meeting u Beogradu. Učestvuje na brojnim stručnim sastancima u organizaciji klinike za očne bolesti, Kliničkog Centra Srbije:

 • “Novine u vitreoretinalnoj hirurgiji”
 • “Novine u dijagnostici hirurškom lečenju traume oka i funkcionalni uspeh klasične operacije ablacije retine”
 • “Novine u dijagnostici i lečenju oboljenja zadnjeg segmenta oka kod dece”
 • “Katarakta i glaukom”i mnogim drugim sastancima…..

Učestvuje na brojnim kursevima

 • “Fakoemulzifikacija kod matoda izbora u operaciji katarakte”
 • “Vaskularne bolesti oka”
 • “Miopno oko”

I drugim kursevima.

Saznajte više o pregledima u našoj oftalmološkoj ordinaciji pritiskom OVDE.

Kako da dodjete do nas? Link za kontakt.