Kratkovidost i dalekovidost

Kratkovidost i dalekovidost

Najčešći razlog obraćanja pacijenata oftalmologu su reflakcione anomalije. To nisu oboljenja oka, oko je najčešće zdravo već poremećaju refrakcije – dioptrijskog sistema oka. Reflakcione anomalije su: kratkovidost (miopija), dalekovidost (hipermiopija) i astigmatizam.

Šta je kratkovidost?

Miopija ili kratkovidost je refrakciona anomalija oka gde se paralelni svetlosni zraci koji dolaze iz daljine, posle prelamanja kroz optičke sredine oka fokusiraju ispred zute mrlje (centra jasnog vida).

Prema vrednosti refrakcione greške, miopije se dele na:

  1. Malu (do -3 dioptrije)
  2. Srednju (od -3 do -6 dioptrije)
  3. Veliku (preko -6 dioptrije)

Prema kliničkoj slici, miopije se dele na:

  1. Benignu – poćinjeu pubertetui napreduje do vrednosti od -4 do -5 dioptrija i nije praćena ozbiljnijim promenama.
  2. Malignu (degenerativna) je oboljenje oka. Počinje u ranom detinjstvu, obično je nasledna i brzo napreduje, obično svake godine zivota za 1 dioptriju. Može dostići vrednost do -20 dioptrija.

Miopija se koriguje rasipnim (konkavnim) sočivima, propisanim uvidu naočara sa minus dioptrijom. Pravilo korekcije miopije je da se propisuje najslabije minus sočivo sa kojim osobaostvaruje normalan vid. Miopiju preko -10 dioptrija i izraženu anizometropiju (preko 4 dioptrije) treba korigovati kontaktnim sočivima. Miopija se danas može korigovati i kornealnom refraktnom hirurgijom, korišćenjem “excimer” lasera i to PRK metodom.

 

dalekovidost

 

Šta je dalekovidost?

Hipermiopija ili dalekovidost je refrakciona anomalija oka gde se paralelni svetlosni zraci koji dolaze iz daljine, posle prelamanja kroz optičke sredine oka fokusiraju iza zute mrlje (centra jasnog vida). Mlade osobe koje su dalekovide uspevaju akomodacijom da pojačaju prelomnu moć očnog sočiva i time dovedu lik posmatranog predmeta u cenatru jasnog vida, na taj način koriguju postojeću refrakcionu greški. U zavisnosti od učešća akomodacije u korekciji hipermetropije, može se ispoljiti u tri oblika:

  1. Latentna – osobe mogu da iskoriguju svojim aktom akomodacije
  2. Manifestna hipermetropija – nije iskorigovana aktom akomodacije
  3. Totalna hipermetropija

 

Hipermetropija ili dalekovidost se koriguje konveksnim sočivima ( + dioptrijom) propisanom u vidu naočara. Previlo korekcije hipermetropije je da se propisuje najjače sabirno (plus) sočivo/staklo.

Hipermetropija do +4.0 dioptrije se danas može iskorigovati i kornealnom refraktivnom hirurgijom korišćenjem “excimer”lasera i to LASIK metodom.