Operacija Vitraktomije – Oftalmološka ordinacija Stefanovići, prof. dr Ivan Stefanović

KOMPLIKOVANE ABLACIJE RETINE

Klasične operacije ablacije retine, scleral buckling, je indikovana u većini slučajeva ablacije retine, ali ipak postojie slučajevi kada je indikovana primarna vitrektomija; multiple rupture u više od dva kvadranta, posteriorne rupture retine, ablacije retine sa  proliferativnom vitreoretinopatijom (PVR) i nemogućnost sagledavanja kompletne periferije retine (katarakta, pseudofakija ,sekundarna katarakta, itd).

U ovim sličajevima  je važno da se detaljno očisti staklasto telo, jer je ono odgovorno za nastanak ablacije retine. Neophodno je da se retina oslobodi svih trakcija, da bude mobilna, a baza staklastog tela detaljno očišćena. Ukoliko posle detaljnog skidanja  epiretinalnih membrana, retina nije mobilna, može se pristupiti sečenju retine, retinektomiji i ekstrakciji eventualnih subretinalnih membrana. Zatim se drenira subretinalna tečnost, oko ruptura i celom cirkuferencijom radi laser fotokoagulacije (LFK) retine, a operacija se završava unutrašnjom tamponadom gasom ili silikonskim uljem.

Poseban problem predstavlja reproliferacija  koja i pored savršeno očišćene retine od epiretinalnih membrana, kod PVR slučajeva, zahteva  ukolikomjedalje operacije. Stoga je uspešnost vitrektomije  veća ukoliko je ablacija retine sveža.

DIJABETIČNA RETINOPATIJA

Ova indikacija je jedna od najčešćih u našoj zemlji. Osnovna bolest se često loše leči i ne radi se na vreme preventivna LFK retine. Na samom početku je važno shvatiti važnost dobro urađene panretinalne LFK. Operacija, vitrektomija, kasnije, ima neuporedivo veće šansa za uspeh, a i dalja proliferacija se na ovaj način može zaustaviti.

Najčešća indikacija  za vitrektomiju kod dijabetičara je hemoftalmus. Ako je urađena opsežna LFK i ukoliko ehografski retina leži bez izražene trakcije, moguće je prolongirati operaciju. Operacija skoro uvek počinje fako operacijom sa obaveznom ugaradnjom IOS  (intraokularno sočivo).

Ukoliko nije prethodno rađena LFK, potrebno je uraditi vitrektomiju što pre, a tokom operacije i LFK. Takođe, ako postoji i trakciona ablacija retine,  i pored toga što je mala šansa za značajniji funkcionalni oporavak, potrebno je raditi vitrektomiju.  Za razliku od PVR-a ovde se ne sme vući membrana jer će doći do jatrogenih, posteriornih ruptura retine, već se one moraju preseći. Nakon kompletnog prekida svih trakcija i čišćenja membrane, kompletira se panretinalna LFK.

TRAUMA ZADNJEG SEGMENTA OKA

Najčešći mehanizam traume zadnjeg segmenta oka je penetratna povreda sa prisustvom intrabulburnog stranog tela. Sama vitrektomija je teška jer je obično praćena rekonstrukcijom prednjeg segmenta. Vađenje samog stranog tela i obrada mesta gde je ono udarilo, zahtevaju iskustvo hirurga. Rezultati, vidna funkcija, nakon pravilno urađenih operacija mogu biti iznenađujuće  dobri.

DŽINOVSKA RUPTURA RETINE

Ova stanja najčešće deluju katastrofalno za opšteg oftalmologa, jer je obično retina presavijena ili skvrčena. Ipak ukoliko je proces svež, rezultati vitrektomije, koja je opet praćena obaveznom fako hirurgijom sa ugradnjom IOL i na kraju tamponadom silikonskim uljem, su odlični.

NAKON KOMPLIKACIJA FAKO HIRURGIJE

Najvažnija je prednja vitrektomija tokom same fako operacije kod koje je došlo do pucanja zadnje kapsule. Ukoliko je dobro rešen prednji segment onda je moguće ugraditi trokomponentno ili tvrdo sočivo na prednju kapsulu i poslati pacijenta vitreoretinalnom hirurgu. Ako je intraokularni pritisak kompenzovan nema razloga za žurbu.

RUPTURA MAKULE

Poslednjih godina predstavlja hit u vitreoretinalnoj hirurgiji. Pokazalo se da ako je sveža ruptura makule, faza 2-4, vitrektomije dovodi do zatvaranja rupture i poboljšanja vida. Najbolje je operisati što pre! Operacija se najčešće završava tamponadom gasom,  pozicioniranjem pacijenta, a retko tamponadom silikonskim uljem.

Na kraju treba nagalasiti da su danas sa napretkom vitreoretinalne hirurgije veoma retko izgubljene oči. Svako oko koje ima očuvanu projekciju svetlosti ima šansu. Dakle, kada kod opšteg oftalmologa dođe pacijent sa naglim padom vida, nekada i samo gubitkom vidnog polja, potrebno ga je ŠTO PRE poslati kod vitreoretinalnog hirurga. Veoma je važno objasniti da treba probati sa operacijom, jer bez nje su osuđeni na slepilo.

Prof. dr Ivan Stefanović, Oftalmološka ordinacija Stefanovići

U saradnji sa www.laserfocus.eu