Operacije – Očna ordinacija Stefanovići

 

Pre bilo koje vrste operacije potrebno je obaviti kompletan oftalmološki pregled. Očna ordinacija Stefanovići omogućava kompletan oftalmološki pregled u smislu pripreme za sve navedene operacije.

Operacije obavlja prof. dr Ivan Stefanović

 

1. LASERFOTOKOAGULACIJA RETINE
Ova intervencija ne predstavlja klasičnu operaciju ali je svakako terapijska a često i preventivna
metoda kod oboljenja retine. Laserfotokoagulacijom se na retini prave ožiljci koji sa jedne strane
čine jaču adheziju retine za podlogu, a sa druge strane smanjuju šansu za proliferaciju krvnih
sudova, neovaskularizaciju. Prvi opisani efekat laser pečata je veoma važan kod rupture retine,
bez ablacije retine, jer se tada oko rupture prave ožiljci koji smanjiju mogućnost za nastanak
ablacije retine na minimum. Ovo je hitno stanje, pogotovu ako pronađemo trakcionu rupturu
retine. Isti efekat je koristan i kod izraženih degeneracija retine sa mogućnošću nastanka rupture
retine, naročito palisadne degeneracije retine, a u smislu profilakse. Drugi efekat, smanjenja
implulsa za neovaskularizaciju se koristi kod dijabetične retinopatije i predstavlja zlatni standard
u prevenciji komplikacija. Važno je uraditi veliki broj pečata, obično u više seansi.

 

2. KLASIČNA OPERACIJA ABLACIJE RETINE
Ekstraokularna operacija koja se izvodi kod svežih ablacija retine. Veoma dobra metoda koja u
velikom procentu dovodi do naleganja retine, ali je danas, iz raznih subjektivnih razloga
zapostavljena. Po našem mišljenju prvo treba pokušati sa klasičnom operacijom ablacije retine
kod svežih slučajeva, a zatim (ako neuspe) raditi vitrektomiju.

 

3. VITREKTOMIJA
Vitrektomija je jedna od najsloženijih operacija u oftalmologiji. Radi se u slučajevima
komplikovanih ablacija retine sa rupturama u više kvadranata, posteriornim ili džinovskim
rupturama retine, kod dijavetične retinopatije sa komplikacijama, kod traume zadnjeg segmenta
oka … Veoma često se na kraju operacije u oku ostavlja silikonsko ulje (kod težih slučajeva) što
iziskuje još bar jednu operaciju. S obzirom da sama operacija u velikom procentu pravi kataraktu,
danas se vitrektomija najčešće počinje sa phako operacijom katarakte.

 

4. INTRAVITREALNA APLIKACIJA ANTI-VEGF
Radi se o aplikaciji leka, inhibitora hormona rasta, koji sprečava stvaranje novih krvnih sudova,
ali i smanjuje eksudaciju. Danas se veoma često koristi u svetu i kod nas u slučajevoma
makularnog edema kod dijabetične retinopatije, vlažne forme senilne degeneracija mekule
(AMD), tromboze stabla ili grane vene centralis retine ali i u brojnim drugim, manje čestim,
indikacijama. Najčešće je neophodno aplikovati najmanje tri injekcije. Izvodi se u operacionoj
Sali na mikroskopu sa svim uslovima sterilnosti.

operacije očna ordinacija

5. OPERACIJA KATARAKTE
Svakako jedna od najčešćih operacija u medicini. S obzirom da katarakta smanjuje vid a
operacija za svega desetak minuta vraća isti, predstavlja i jednu od najoptimističkih operacija.
Izvodi se fako tehnikom, pomoću ultrazvuka, sa veoma malim rezovima i ugradnjom savitljih
sočiva koja se otvaraju u oku. Treba operisata kada pacijentu počne da smeta mutan vid, ne treba
čekati kao što se ranije čekalo sazrevanje katarakte. Postoperativni oporavak je svega nekoliko
dana, posle čega se pacijent može vratiti svakodnevnim aktivnostima. Radi se u lokalnoj
anesteziji, najčešće samo sa kapima, pa su kontraindikacije za ovu operaciju veoma retke.