Sanja Petrović Pajić

Sanja Petrović Pajić – Specijalista oftalmologije

Kvalifikacije

Medicinski fakultet, Univerzitete u Beogradu 4/2008 (prosečna ocean 9.20)
Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu specijalizacija iz oftalmologije 4/2015 (ocean 5
odličan)
Medicinski fakultet, Univerzitete u Beogradu Specijalističke akademske studije iz oftalmologije
12/2011 (Odbranjen rad pod nazivom “Poređenje određivanja vidne oštrine, preoperativno i
postoperativno, pacijenata sa senilnom kataraktom Snellen-ovim i ETDRS testom” pod
mentorstvom prof. dr Milenka Stojkovića)
Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu – Doktorske studije iz molekularne medicine 2017.
(U procesu prijave tema doktorske disertacije pod nazivom “Ispitivanje povezanosti promena
u mitohondrijalnom genomu sa funkcionalnim i morfološkim karakteristikama pacijenata sa
Leberovom hereditarnom optičkom neuropatijom” pod mentortvom prof. dr Ivanke Marković)

 

Radno iskustvo:

 • 4/2015 – Klinika za očne bolesti, Klinički Centar Srbije specijalista oftalmologije na odeljenju
  vitreoretinalne hirurgije
 • 7/2012- Klinika za očne bolesti, Klinički Centar Srbije ultrazvučni kabinet
 • 4/2011-4/2015 Klinika za očne bolesti, Klinički Centar Srbije specijalizant
 • 10/2009-4/2011 Klinika za očne bolesti, Klinički Centar Srbije Klinički lekar
 • 4/2008-10/2009 farmaceutska kompanija “Proton system” Projekt menadžer i produkt
  specijalista
 • 4/2008-6/2009 Gradski zavod za hitnu medicinsku pomoć volonter
 • 10/2007-4/2008 Poliklinika “Alpha medica”, PR menadžer I koordinator

 

Dodatna usavršavanja, poslovi i edukacije

 • 7/2018- South East Europe-ARVO (SEE-ARVO) generalni sekretar
 • 2/2017- recezent za časopise “International ophthalmology” i “European Journal of
  Ophthalmology”
 • 9/2018-10/2018 trening iz vitreoretinalne hirurgije, bolesti retine i transplatacije retinalnog
  pigmentnog epitela prof. Lyndon da Cruz, Moorfields eye hospital
 • 5/2017-8/2018 ICO Alcon fellowship na Očnoj klinici u Ljubljani, subspecijalizacija
  vitreoretinalne hirurgije i hirurgije katarakte, izrada eksperimenata za doktorsku tezu.
 • Sastanak LHON svetskih eksperata Frankfurt 2018.
 • Kurs OCT (napredni nivo) Portoroz 2018.
 • Bayer preceptorship za antiVEGF terapiju Ljubljana 2017
 • Trening Lions fondacije za slabovidost Prague 2017.
 • Trening hitna stanja u neuro-oftalmologiji Budimpešta 2017.
 • Sastanak LHON eksperata Ljubljana 2017.
 • Trening simulator vitrektomija Lisabon Sept 2017. i Maribor Oct 2017.
 • MTS Wetlab Beč -trening hirurgija katarakte 2013.
 • Škola ultrazvuka u oftalmologiji 2013.
 • Predstavnik Srbije u Modelu Ujedinjenih Nacija Flekke, Norveška 2001.

Nagrade i stipendije

ICO (Internacionalno veće oftalmologije)-Alkon fondacija: stipendija za fellowship u trajanju od
godinu i pol dana
SOE stipendija (Udruženje oftalmologa Evrope)- studijski boravak u trajanju od mesec dana
ESCRS stipendija za rad izuzetnog kvaliteta (Zimski ESCRS 2018)/nominacija za nagradu za
najbolji rad kongresa.

Ingrid Kreissig stipendija (ARVO 2018) za kvalitet postera prezentovanog na kongresu
Afilijacije
EuRetina, ESCRS, UOS (Udruženje oftalmologa Srbije), SOE Young Ophthalmologist, SLD, ARVO